Teksten corrigeren, teksten helder verwoorden


Als u met uw tekst de juiste snaar weet te raken, komt u ‘binnen’ bij de lezer.

Soms is het lastig om de juiste toonzetting te vinden, of om de goede woorden te vinden die uw ideeën of gedachten weergeven op de manier die u voor ogen hebt. Het is mijn passie om u daarbij te helpen! Mijn focus ligt op het uitwerken van uw ideeën, gedachten of conceptteksten tot een heldere, levendige en foutloze tekst. Het blijft uw verhaal, maar dan in een prettig leesbare, aantrekkelijke vorm gepresenteerd. Daardoor creëert u met uw verhaal een sfeer waarbij u de lezers aantrekt die u wilt bereiken.

Niet alleen de juiste woorden en de toonzetting zijn belangrijk om een tekst te laten spreken. Ook de spelling, interpunctie, indeling en opbouw van de tekst moeten kloppen. Dus of het nu gaat om het op papier uitwerken van uw ideeën, het herschrijven van uw conceptteksten, het redigeren van nieuwsbrieven, webteksten, documenten of alleen een snelle check of spelling en interpunctie van uw teksten: Tijd voor Tekst heeft aandacht voor uw tekst.

Waarvoor kunt u mij inzetten:

Webteksten en e-books

Ik schrijf of herschrijf, in overleg met u, uw webteksten. Ook stel ik uw e-book samen, afgestemd op uw gedachten over de boodschap, het doel, de stijl, de doelgroep en dergelijke. Ook alleen een redactionele check of tekstcorrectie van uw concept webtekst of e-book doe ik graag.

Nieuwsbrieven

Ik corrigeer uw conceptnieuwsbrief, denk met u mee over de inhoud en herschrijf of redigeer uw tekst. Ook stel ik uw nieuwsbrief samen aan de hand van de aangegeven onderwerpen.

Manuscripten, les- en leerboeken, scripties

Voordat manuscripten, lesboeken, leerboeken, scripties en dergelijke gepubliceerd worden, doe ik een redactionele check. Daarbij kijk ik naar spelling, interpunctie, toonzetting, indeling, opbouw van het document, enzovoorts. Ook kan ik een snelle correctiecheck doen in de laatste ronde voordat het document naar de drukker gaat. Zodat u zeker weet dat u met het document voor de dag kan komen.

Blogs en columns

Ik schrijf uw blog of column, of herschrijf deze als u de juiste woorden niet kunt vinden. Alleen een spelling- en interpunctiecheck van uw concepttekst kan uiteraard ook.

Speeches, lezingen, presentaties

Ik schrijf uw speech, lezing of stel uw presentatie samen aan de hand van uw wensen. In een gesprek met u stemmen we af welke boodschap u wilt overbrengen en de manier waarop u dat voor ogen hebt. Dit vormt voor mij het uitgangspunt waarmee ik aan de slag ga.

Het verwoorden van uw levensverhaal

Aan de hand van gesprekken of door het aanleveren van een concepttekst schrijf ik uw levensverhaal. Op de manier zoals u het voor ogen hebt. Om de goede toonzetting te kunnen vinden en de juiste sfeer te kunnen creëren is een persoonlijk contact gedurende dit proces heel belangrijk.

Een sfeerverslag van uw evenement

Na afstemming over de opzet, het programma en de doelgroep van het evenement maak ik een sfeerverslag dat afgestemd is op de bezoeker en de lezer.

Drukproefcontrole

Wilt u een nauwkeurige laatste check op uw drukwerk voordat het wordt gepubliceerd? Ik check graag de opmaak, spelling, interpunctie, indeling en andere zaken die van belang zijn.

Kennismaken

Bent u geïnteresseerd in een foutloze tekst die met gevoel geschreven is, helder verwoord en die de juiste toonzetting heeft? Neem gerust contact op; ik kijk ernaar uit om kennis met u te maken!

Mijn passie: het vinden van de juiste woorden


Al van jongs af aan ben ik met teksten bezig. Zelf amper tien jaar oud, stelde ik tijdschriften samen voor mijn vijf jaar jongere broer (‘De Gaatjeskrant’, vanwege de multomapgaatjes aan de linkerkant van het gelinieerde A5-papier), waarvan ik uiteindelijk een hele reeks heb gemaakt, gevuld met vervolgverhaaltjes, ‘moppen’, kruiswoordpuzzeltjes, ‘ingezonden brieven’ (knap, als er maar één lezer is!) en uiteraard ontbrak het stripverhaaltje op de achterzijde niet. Ik pende dagboeken vol, vooral tijdens vakanties maar ook in het dagelijks leven. Door het opschrijven van mijn gedachten, belevenissen en creatieve hersenspinsels vond ik de mogelijkheid om de juiste woorden vinden voor wat er in mij omging en dit ging mij makkelijk af. Het was voor mij iets vanzelfsprekends; net zo vanzelfsprekend als de opmerking die ik van tijd tot tijd kreeg: ‘Wat kan jij dat helder onder woorden brengen!’ Inmiddels ben ik zover dat ik niets liever wil doen dan anderen helpen met het vinden van de juiste woorden voor hun verhaal.

Met de bedrijfsnaam ‘Tijd voor Tekst’ heb ik mijn passie onder woorden gebracht. Met Tijd voor Tekst krijg ik de kans om me uit te leven met mijn passie: het schrijven van teksten voor anderen, door steekwoorden te noteren of door goed te luisteren naar de woorden en de toonzetting. Ik stem de formulering van de tekst af op de woorden, de toonzetting, de doelgroep en probeer de sfeer te pakken te krijgen die bij het geheel past. Uiteraard let ik daarbij op de correcte interpunctie en spelling.

Ik kijk ernaar uit om u te helpen aan een tekst waarbij alle letters op hun plaats vallen; foutloos en met de juiste toonzetting, passend bij de aard van het verhaal.

Tijd voor Tekst

De gedachte achter de naam ‘Tijd voor Tekst’ is dat het exclusief tijd nemen om een tekst te maken, een kwalitatief goede en originele tekst oplevert. Het laten wegvallen van de tijdsdruk komt in allerlei dingen de kwaliteit ten goede. Als ik mijn creativiteit de vrije loop laat (en daarvoor is vooral een vooraf ongedefinieerde hoeveelheid tijd nodig), ontstaan de beste teksten. Aan de hand van steekwoorden, met een duidelijke omschrijving van het doel van de tekst en de doelgroep, kan ik dan creëren. Vaak blijkt dat dan juist ook minder tijd te kosten!

Passie

Mijn passie is het zoeken naar de juiste woorden, de juiste toonzetting van een tekst. Het omzetten van de gedachte achter een tekst in heldere woorden. Het afstemmen op het gevoel van de zender en de ontvanger. Maar ook het overbrengen van de boodschap in correct Nederlands.

Teksten

Soms is het lastig om een boodschap onder woorden te brengen. Ik bied een helpende hand om gedachten of concepten om te zetten in een tekst die ‘klopt’. Klaar  voor publicatie. Ook een snelle laatste check op een concepttekst, als extra paar ogen die nog even meekijken en meedenken. Ik schrijf en herschrijf (nieuwe en bestaande) teksten. Ik corrigeer teksten op spelling, interpunctie, indeling. Ik check drukproeven. Ik schrijf blogs voor klanten. Ik interview mensen die hun levensloop graag willen vastleggen in een levensboek.
Ook kan het gaan om eindredactie van een boek, les- en leerstof, nieuwsbrief, jaarverslag, lijvige (kennis)documenten, et cetera.

Over mij

 

Mijn naam is Anita Stoorvogel, maar ik ben mijn leven gestart als ‘Lisette’. Dit kwam door een naamsverwisseling met een andere pasgeborene, op de kraamafdeling in het ziekenhuis. Dankzij mijn oplettende oma ben ik toch bij mijn eigen ouders in het nest terechtgekomen toen ik het ziekenhuis mocht verlaten. Als kleuter werd er een tweede poging gedaan mijn naam te veranderen: bij de balletles die ik als kleuter op zaterdagochtend volgde bij het oude schooltje op de hoek van de straat waar ik woonde, stond ik te boek als ‘Anita Siervogel’. Elke zaterdag werd mijn naam opgenoemd als controle op spijbelen – je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen – en bevestigde ik de aanwezigheid van deze Siervogel. Ik was zo blij met deze toepasselijke naam, dat ik heel verontwaardigd was toen mijn moeder een keer mee ging en tegen de juf opmerkte dat die naam niet juist was. ‘Hoezo niet juist! Die naam is veel mooier!’ Bóós dat ik was…

Na deze hobbels ben ik consequent als Anita Stoorvogel verder door het leven gegaan. Al in mijn tienertijd schreef ik dagboeken vol met de bedoeling om mijn dagelijkse belevenissen ‘vast te houden’ en mijn emoties de vrije loop te laten op papier. Mijn vijf jaar jongere broer verblijdde ik met een tijdschriftenreeks van enkele jaargangen. Elke keer als ik de brievenbus had laten klepperen werd hij – gewild of ongewild – getrakteerd op vervolgverhaaltjes, puzzels, raadsels en stripverhaaltjes. Daarnaast probeerde ik thuis de boel te structureren door corveeschema’s op te stellen voor de weken waarin we met het gezin op vakantie waren (lang leve de vakantie) en ook stelde ik formulieren op à la de Belastingdienst, waarop de gezinsleden konden – moesten – aankruisen welke keuzen ze maakten voor de volgende vakantiebestemming. Altijd was ik in de weer met pen, papier, schrijven, tekenen, registreren en structureren. En misschien ook wel met regisseren…

Op school juichte ik voor elk opstel dat we moesten schrijven. Ik vond het heerlijk mijn creativiteit de vrije loop te laten en een mooi, sterk verhaal te maken, terwijl ik veel klasgenoten zag zuchten en zwoegen bij elke volgende schrijfopdracht. Dictees maken vond ik de mooiste uitdaging die er op school was.

Deze tendens is bij mij altijd gebleven. Ik kon dit mooi meenemen in de secretaressebanen die ik meer dan 25 jaar lang vervulde. Altijd speelde de Nederlandse taal een prominente rol en ook communicatie vond ik interessant; het vinden van de juiste toonzetting zowel in gesprekken als op papier. Uiteindelijk kreeg ik behoefte aan specialisatie en het is niet verwonderlijk dat ik merkte dat het toeleggen op het schrijven en optimaliseren van allerlei teksten, in welke vorm dan ook, mij op het lijf is geschreven.

Tegenwoordig werk ik nog altijd onder de naam Anita Stoorvogel als bevlogen redacteur en tekstschrijver vanuit mijn bedrijf Tijd voor Tekst. Ik kijk ernaar uit u te helpen aan een foutloze, sprankelende tekst!

Portfolio


Aanbevelingen


Klanten over de samenwerking met Tijd voor Tekst:

“Anita heeft teksten op de website geredigeerd voor één van onze klanten. Haar oog voor detail en focus, van begin tot eind, heeft me serieus verbaasd. Bij vele tekstschrijvers verslapt de aandacht na de zoveelste aanpassing, maar zij blijft professioneel en onvermoeid doorgaan. De wijze waarop ze de tekstuele aanpassingen via een document aan ons heeft overgebracht was zeer prettig en duidelijk. Er kon geen twijfel over bestaan welke aanpassing ze bedoelde wat voor ons snelheid en gemak bracht om ze door te voeren.”
Nicoline Krijger, Horeca Masters (horeca websites), www.horecamasters.nl 

∴ ∴ ∴

“Ik heb Anita leren kennen als een gemotiveerde, betrouwbare collega bij het IFV. We hebben een aantal jaren samengewerkt bij de ontwikkeling van kennisdocumenten op het gebied van fysieke veiligheid. Toen Anita verder ging als redacteur vanuit haar tekstbureau Tijd voor Tekst, heeft zij diverse kennisdocumenten geredigeerd. Daarbij redigeerde zij de laatste conceptversie en keek kritisch naar de spelling, taalgebruik, indeling, dubbelingen, verwijzingen, tekstopbouw etc. Zij werkte gedetailleerd en kwam met voorstellen voor verdere optimalisatie van de teksten. Haar input was heel waardevol en het overleg ging altijd op een plezierige wijze. Het was fijn om haar als collega te hebben, maar ook zeker fijn om haar als redacteur achter de hand te hebben.”
Hans Groot Kormelink, projectleider Expertisecentrum Instituut Fysieke Veiligheid, www.ifv.nl

∴ ∴ ∴

“Op de site ‘handigemensen.nl’ kwam ik de advertentie van Anita tegen. Ik zocht iemand bij mij in de buurt die mij hielp mijn auditrapporten te checken op type- en taalfouten en op consequent taalgebruik. De samenwerking met Anita verliep efficiënt en plezierig. Na een kennismakingsgesprek bij mij op kantoor kon ik haar veelvuldig inzetten voor korte, snelle klussen. Zij leverde de aangegeven teksten foutloos en snel. Zij werkt zeer accuraat en heeft uitstekende kennis van de Nederlandse taal en spelling. Ze heeft me het vertrouwen gegeven dat ik mijn rapporten in goed Nederlands heb kunnen opleveren.”
H.F. Dolleman, International Certified Safety Manager

∴ ∴ ∴

“Anita heb ik leren kennen toen ik iemand zocht die de teksten voor mijn website kon optimaliseren. Zij is mij aanbevolen door een van mijn zakelijke contacten, en ik heb zeker geen spijt dat ik mijn teksten aan Anita heb toevertrouwd. Anita is betrokken en komt met goede suggesties. Ze maakte mij enthousiast als ze weer met een nieuw idee kwam. Ze blijft scherp en stopt niet na één verbeterronde; ze blijft meedenken. Dit vond ik erg prettig. 
Anita heeft voor mij ook een flyer ontworpen met beeld en tekst. De tekst was kort, pakkend en informatief. Samen kwamen we tot een prima flyer. Al met al ben ik erg blij dat ik Anita heb leren kennen. Ze is iemand die zich inleeft in je bedrijf.”
Jeanette Stortelder, www.organizingandmore.nl 

∴ ∴ ∴

“Voor de nieuwe opzet en inrichting van de website van hardloopvereniging DE LOPER heb ik met Anita samengewerkt. De website moest een modernere uitstraling krijgen en het moest meer gaan leven. Voor die tijd kenden we elkaar alleen als hardloopmaatjes, maar al gauw bleek dat we prima konden samenwerken. Samen sparren over ideeën, Anita de tekstuele uitwerking en opzet en ik de technische ondersteuning bij het uitwerken van de ideeën. Anita kan vlot schakelen en haar talent om teksten helder te verwoorden kwam heel goed van pas zowel bij het communiceren en oplossen van struikelblokken als bij het vinden van de juiste formulering voor de teksten op de website. De samenwerking was zeer prettig, efficiënt en effectief.”
Joop Lemmens, financieel adviseur, hardloper

∴ ∴ ∴

Indertijd waren Anita en ik collega’s bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Ze hielp me bij diverse projecten die ik uitvoerde in het kader van ‘Documentenbeheer’. Daarbij merkte ik hoe alert ze was en hoe nauwgezet zij te werk ging. Enige jaren later heb ik haar benaderd om me te helpen de website van OIDICT te optimaliseren. Hierbij ging het om een controle van spelling en schrijfwijze, indeling van teksten en formulering. Daarbij had Anita een positief-kritisch oog, corrigeerde zij de teksten nauwkeurig en gaf zij goede tips ter verduidelijking van de teksten en indeling van de website. Haar inzet omschrijf ik als prettig, betrokken en taalkundig zeer professioneel.” 
André Groenewoud, onderwijskundig adviseur en eigenaar van OIDICT, E-learning & kennismanagement professional

∴ ∴ ∴

Hebt u een vraag of wilt u eens kennismaken?


Neemt u gerust contact op! U kunt het formulier hieronder gebruiken, of mij bereiken via: Tijd voor Tekst | Sterappel 17, 6922 BA Duiven | Telefoon: 06 20381478 | E-mail: info@tijdvoortekst.nl

Contact

Contact


Telefoon: 06 20381478